Despre creaţia lui Ion Sălişteanu au apărut peste 300 de articole şi trei volume monografice. Prezent adesea în emisiuni radio şi TV. Din volumele în care este analizată arta lui Ion Sălişteanu, amintim selectiv:

1976 – Octavian Barbosa, Dicţionarul Artiştilor Români Contemporani, Editura Meridiane

1976 – Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, Pictura românească în imagini, Editura Meridiane

1978 – *** Mic dicţionar enciclopedic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, (ediţia 1978 şi urm.)

1980 – Dan Grigorescu, Ion Sălişteanu, Editura Meridiane

1982 – Constantin Prut, Dicţionar de artă modernă, Editura Albatros

1982 – Vasile Florea, Arta românească modernă şi contemporană, Editura Meridiane

1997 - Ion Sălişteanu (coord.), Ion Sălişteanu (cu o selecţie de texte critice), Editura Daim

2002 – Constantin Prut, Dicţionar de artă modernă şi contemporană, Editura Univers Enciclopedic

2002 – *** Who'S Who în România, Ediţie Princeps, Pegasus Press

2006 – Mihai Oroveanu (coord.), Ateliere de artişti din Bucureşti, Noi Media Print

2007- Alexander Mihai Popovici, Popovici Art Collection, Editura Kondyli

2007 – *** Enciclopedia personalităţilor din România, Hübner's Who Is Who

2009 – Mihai Vişinescu (coord.), Artişti plastici români contemporani. Ion Sălişteanu, MasterPrint SuperOffset.