• Register
Home  //  Galerie foto  //  Tabara de creatie Dealu Malului 2005

Predoslovie la cea dea doua Făptuire

...Și se făcu vară și potopirea toridă a lunii lui Cuptor se mai făcu. Și drumurile se-nfiorară iarăși sub mângâierea virilă a pașilor în urcare spre Dealu Malului. Și briza voioasă  a gândurilor de mereu întoarcere la matcă prinse a crește, ca o aureolăde îngeri înmiresmați de dor, în jurul “Culei lui Tina”.Acest Pol Nord al Vâlcei artistice a cardinalizat, iată, pentru a doua oară râvna creatoare a cetei pictorilor adunată din făloasele cetăți ale statornicie noastre cărturărești, spre a-și împlini menirea întemeietoare. Căci, în orice gest al artistului, de oricând și de oriunde, sălășluieste un grăunte de cutezantă prometeică, luminătoare,și un altul de sfințenie, pulsând în ceara eternității precum speranța în clepsidra unuimuritor.Și din nou începură a se înfiripa vârtej de gânduri și aleanuri, roi de slove și elanuri, izbucniri de culoare amușinând alese forme …un spectacol continuu și multifațetat, ca o fereastră deschisă spre noi înșine. De fapt, către țăriile îmbătătoare ale zboruluice înmănunchiază în vremelnicul trup al Omului - pasăre respirarea cuvântului în teatru și scriptură, învolburarea sunetului în muzică, cazna cărnii în dans și joc, adăstarea vibratilă a luminii în magica oglindă a unui tablou...Și toate acestea laolaltă închipuind, prin strădania și inspirația celor înfrățiți, pentruun pumn de zile și nopți, sub acoperișul paradisiacei “Cule a lui Tina”, un febril atelier de creație palpitând viu și seducător sub ochii tuturor.Se întâmplă aici, în Dealu’ Malului, o miraculoasă regăsire a fiecăruia dintre noi înmatca umanității primordiale și \n ritualul simplu al purificării prin încercarea, unică \ntre libertate, a trudei creatoare. Cea din care s-au zidit prin evi strălucitoarele agore ale civilizației. Singurele cu adevărat dăinuitoare, prin care omul-artist, omul-visător, omul-poet își mărturistește credința în Absolut și își dovedește putințade a supraviețui Marii Judecăți. Trăitor în dureroasa nălucire a zborului, omul se îndumnezeiește prin înariparea cugetului său, dar și prin iscoditoarea dezvăluire a lumilor de dincolo de făptura lor materială. În imaginar adică, acolo unde însușiParadisul își află sălașul și unde numai artistul poate accede pe căi doar de el știuteși doar lui hărăzite.Dealu Malului, prin toți cei ce-l însuflețesc în fiecare miez de vară, reface aceastămitologie a restaurării omului și a colectivității umane, în general, prin acțiunea regeneratoare și concertată a instinctului creator sublimat în opera de artă. Este modul prin care în culmea Cetățuii vâlcene zece pictori măieștri, și toți cei ce le-au fost în preajmă, au demonstrat și de această dată cât de reală poate fi existența omului ce consimte să răzbească nimicniciile vieții prin deminiatatea înălțătoare a visului și a zborului  său spre Necuprins.… Și se făcu lumină, apoi amurg se făcu și în rame s-au așternut, la capătul unei duzini de zile de tabără în Dealu’ Malului, icoanlele acestor heruvimi ai Speranței.

Corneliu Antim
critic de artă
Iulie 2003

In Memoriam

Site Web creat IN MEMORIAM artistului Ion Sălișteanu. Site-ul este creat de familia artistului. Încercăm să adunăm materiale (texte, articole, monografii, fotografii, lucrari, materiale video) cu privire la cariera de peste 65 de ani a MAESTRULUI. Site-ul va fi unul "viu" în care vom adăuga în permanența informație necesara pentru memoria artistului. În cazul în care ne puteți ajuta cu orice gen de informație menționată mai sus nu ezitați sa ne contactați. De asemenea intenționăm să purcedem la realizarea unei secțiuni de "mărturii" ale persoanelor care l-au cunoscut pe maestrul Sălișteanu. 

Copyright

© Toate materialele existente în acest site sunt proprietatea familiei maestrului Sălișteanu și nu pot fi copiate decât cu acordul scris al unui membru al familiei.